Human Evolution Rotating Header Image

HOVO: De natuur van mensen Zuyd Hogeschool

Ruud Loeffen verzorgde in het voorjaar van 2011 de cursus De Natuur van Mensen voor HOVO Limburg (Hoger Onderwijs voor Ouderen). Wellicht wordt de cursus opnieuw opgenomen in het aanbod.

Onze hersenen hebben grote invloed op ons gedrag. Of het nu gaat om normaal gedrag of problematisch gedrag. Deze cursus biedt u interessante kennis over de manier waarop neurotransmitters en hormonen ons gedrag sturen en de wijze waarop hersenen en gedrag samenhangen. Ook zult u zien hoe we met deze kennis ons eigen gedrag kunnen beïnvloeden. Het gaat dan vooral om manipulatie van de biochemische processen en de ethische overwegingen die daarbij een rol spelen.

Mensen kunnen te maken krijgen met vormen van onbeheersbare agressie, ontembare seksuele driften, excessief alcohol- en drugsgebruik. Biologische factoren bieden vaak een belangrijke verklaring voor dit gedrag. De eigenschappen die wij via het DNA overerven van onze voorouders vormen daarbij een belangrijke sleutel omdat deze eigenschappen worden doorgegeven in de vorm van neurotransmitters en hormonen. De meest bekende zijn wel adrenaline en testosteron. De kennis over ons DNA en de werking van ons brein is de laatste jaren explosief toegenomen door inzet van computerapparatuur en nieuwe meettechnieken.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856