Human Evolution Rotating Header Image

Het boek

De natuur van mensen

De biologische factor in menselijk gedrag

door Ruud Loeffen

De natuur van mensen laat zien dat bioagogische interventies en – methoden meer inzicht geven in menselijk gedrag en nieuwe oplossingen kunnen bieden voor bijvoorbeeld gedragsproblemen.

In deel 1 komt aan de orde hoe biochemische processen verlopen en hoe zij het fundament vormen voor menselijk gedrag. Duidelijk wordt hoe gemakkelijk het delicate biochemische evenwicht verstoord kan worden en kan leiden tot ongeremd gedrag en gedragsproblemen.

Deel 2 gaat in op de mogelijkheden die de agoog heeft om in te grijpen in gedrag door de biochemische huishouding te beïnvloeden. Het 2e deel van het boek is in zekere zin revolutionair omdat daarin wordt beschreven op welke manier je zelf invloed kunt uit oefenen op neurotransmitters en hormonen door middel van activiteiten, therapie, opvoeding, scholing en agogisch handelen. Ook de relatie tussen drugs, medicijnen, voeding en neurotransmitters wordt op goed verstaanbare wijze uit de doeken gedaan. Het boek geeft meer inzicht in menselijk gedrag en daar mee meer mogelijkheden om gedrag te beïnvloeden.

Ruud Loeffen is tot 2009 docent geweest aan de faculteit sociale studies, opleiding Social Work van de Hogeschool Zuyd.

______________________________________________________________________

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856