Human Evolution Rotating Header Image

Inhoudsopgave van “De natuur van mensen”

Voorwoord

Inleiding

DEEL 1: De biologische factor

Inleiding

Hoofdstuk  1        Een verklaring vanuit ‘het fundament’

Hoofdstuk  2       De rol van de biologische factor in verschillende levensfasen

2.1          Prenatale periode en geboorte

2.2          Peuter en Kleutertijd

2.3          Basisschool leeftijd

2.4          De puberteit

2.5          Seksuele identiteit

2.6          Adolescentie en volwassenheid

2.7          Overgang en ouderdom

Hoofdstuk  3        De delicate biologische balans bij ‘normaal’ gedrag

3.1          De theorie van Eysenck: genetische predispositie

3.2          De theorie van Zuckerman: sensation seeking scale

3.3          Een overdosis adrenaline

3.4                De biologische factor bij autisme en ADHD

3.5                De alchemie van depressie en stress

DEEL 2: De biologische factor als basis voor gedragsbeïnvloeding

Inleiding

Hoofdstuk  4        Bio-agogische interventies

4.1          nature versus nature en nurture via nature

4.2          Tot tien tellen ofwel een  TCA-interventie

4.3          Een evolutionair-biologisch-psychologische kijk op ADHD

4.4          Met een depressie op de loop

4.5          Drugs, smartdrugs en alcohol

4.6          Voedsel voedt gevoelens

Hoofdstuk  5        Bio-agogische methoden en activiteiten

5.1                Het kanaliseren van agressie in groepen

5.2                Videohome therapie en Super Nanny

5.3                Creatief-agogisch: met muzisch meer mans

5.4                Computergames

5.5                Van etter tot engel en zo

5.6          Het belang van aanraken, knuffelen en massage

5.7          Huisdier als extra therapeut in de zorg

Hoofdstuk 6. Epiloog

6.1          Het menselijk genoom

6.2          Een life-coach voor neurotransmitters

6.3          Wetenschappelijke waarheid

Tijdpad ontdekkingen op het gebied van DNA

Trefwoordenregister

Bronverwijzing

Geraadpleegde websites

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856