Inhoudsopgave

Inhoud
Inleiding
Deel 1 De biologische factor
1 Een verklaring vanuit het fundament
1.1 Wat is het menselijk genoom?
1.2 Het endocriene stelsel
1.3 Het zenuwstelsel
2 De rol van de biologische factor in verschillende levensfasen
2.1 Prenatale periode en geboorte
2.2 Peuter en kleutertijd
2.3 Basisschoolleeftijd
2.4 De puberteit
2.5 Seksuele identiteit
2.6 Adolescentie en volwassenheid
2.7 Overgang en ouderdom
3 De delicate biologische balans bij normaal gedrag
3.1 De theorie van Eysenck: genetische predispositie
3.2 De theorie van Zuckerman: Sensation Seeking Scale
3.3 Een overdosis adrenaline
3.4 Enkele biologische kanttekeningen bij het autistisch spectrum
3.5 De alchemie van depressie en stress
Deel 2 De biologische factor als basis voor gedragsbeïnvloeding
4 Bioagogische interventies
4.1 Nature versus nature en nurture via nature
4.2 Tot tien tellen ofwel een TCA-interventie
4.3 Een evolutionair biologisch-psychologische kijk op ADHD
4.4 Met een depressie op de loop
4.5 Alcohol, drugs en smartdrugs
4.6 Voedsel voedt gevoelens
5 Bioagogische methoden en activiteiten
5.1 Het kanaliseren van agressie in groepen
5.2 Videohometherapie en supernanny
5.3 Creatief-agogisch: met muzisch meer mans
5.4 Computergames
5.5 Van etter tot engel en zo
5.6 Het belang van aanraken, knuffelen en massage
5.7 Huisdier als extra therapeut in de zorg
6 Epiloog
6.1 Het Human Genoom Project
6.2 Een life-coach voor neurotransmitters
6.3 Wetenschappelijke waarheid
Tijdpad
Trefwoordenregister
Literatuur
Websites

Categories Uncategorized | Tags: | Posted on July 29, 2007

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Comments are closed.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856