Samenvatting van het boek

Inleiding

Sociaalagogen willen meestal dat het hun cliënten beter zal gaan dan voorheen. Zij willen ondersteunend hulpverlenen. Daarbij is een belangrijk doel dat de cliënt zelf een actieve rol vervult. Helaas zijn er situaties waarmee de agoog maar moeizaam uit de voeten kan, waar geen oplossing mogelijk lijkt en waarbij de cliënt steeds dieper in de problemen dreigt te raken. Welke methodische middelen de agoog ook inzet, niets werkt. Bovendien lijkt het wel of de problemen steeds groter worden. Kijk je naar de samenleving als geheel, dan blijken er zelfs een aantal maatschappelijke problemen te zijn waaraan het welzijnswerk weinig kan doen. Zo lijkt de toenemende agressie in onze samenleving niet te stuiten, voetbalvandalen vernielen trein na trein en zinloos geweld lijkt voor sommige mensen wel zinvol te zijn. Maatschappelijk blijken er hele wijken te zijn die verloederen en de beste oplossing die de overheid kan bedenken is het verwijderen van complete wijken en de bewoners te verplaatsen naar elders. Probleem opgelost inderdaad, maar voor hoelang?
Ook in de meer kleinschalige agogische situaties gaat het niet allemaal zo soepel als je graag zou willen. De agressie van individuele cliënten blijkt soms onbeheersbaar en de sussende woorden van de social worker blijken soms juist een sleutelwoord voor ongeremde woede-uitbarstingen. Dan is het soms moeilijk de juiste methodische benadering te kiezen. Welke methodische oplossingen zijn het meest geschikt? Musisch ludisch? Technisch professioneel? Politiekkritisch? Persoonlijk groeimodel? Gestalttherapeutisch? Gedragstherapeutisch? Halt? Youth at Risk? Van een etter een engel maken?

In dit boek zul je zien dat er onder het menselijk gedrag een fundament ligt waaraan tot nu toe weinig aandacht is geschonken. Dat fundament bestaat uit een aantal biologische factoren. Zou meer inzicht in die biologische factoren ertoe kunnen leiden dat je nieuwe methodische mogelijkheden vindt om problemen aan te pakken? Op die vraag wil dit boek een antwoord geven.


In hoofdstuk 1 krijg je allereerst een beeld van het biologisch fundament onder het menselijk gedrag. Dat fundament wordt gevormd door het genetisch materiaal dat we via het DNA van generatie op generatie aan elkaar doorgeven. Wat wordt er eigenlijk allemaal doorgegeven? Niet alleen de kleur van je haar. Via het DNA wordt eveneens de biologische basis doorgegeven voor het menselijk gedrag: je biochemische huishouding bestaande uit hormonen en neurotransmitters en de manier waarop je brein werkt.
Hoofdstuk 2 gaat over de relatie tussen de verschillende levensfasen van mensen en de biologische basis. Die levensfasen laten vaak heftige hormonale uitbarstingen zien en daarmee verband houdende emotionele en gedragsmatige ontsporingen. De meest bekende levensfasen op dat gebied zijn de puberteit en de overgangsperiode voor vrouwen en mannen. Verder zul je in dit hoofdstuk de markante verschillen in biologische bepaaldheid van man en vrouw herkennen. De elementaire verschillen in de biologische factoren leiden tot wezenlijke verschillen die in het verleden vaak gekleineerd zijn en die onbegrip hebben veroorzaakt voor de schoonheid van die verschillen (Delfos, 2004). In dit hoofdstuk wordt extra aandacht besteed aan homoseksualiteit, omdat de biologische factor op het gebied van de ontwikkeling van seksuele identiteit tot nieuwe inzichten heeft geleid. In hoofdstuk 3 verken je de biologische basis onder normaal gedrag. Je zult bovendien kijken naar biologische factoren bij ontsporingen in gedrag die je zo hopelijk beter kunt begrijpen en plaatsen. Zo is agressie enerzijds een probleem dat extreme vormen kan aannemen en anderzijds een zinvolle reactie op een onverdraagbare omgeving.

Nadat je in de eerste drie hoofdstukken een beeld hebt gekregen van het biologisch fundament onder menselijk gedrag zul je in deel 2 zien of er een mogelijkheid bestaat die biologische basis te beïnvloeden, te stimuleren of te corrigeren. Het gaat in hoofdstuk 4 om praktische mogelijkheden voor spontane en geplande interventies waarmee je sturend kunt optreden en storend gedrag kunt voorkomen, dan wel tijdig kunt aanpakken. Een volgende methodische stap zal gezet worden in hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk zul je zien dat het niet alleen mogelijk is om vanuit een visie op biologische factoren een methodisch-agogische benadering te kiezen, maar dat er al professionele manieren bestaan om vanuit dit perspectief te handelen. Daarbij wordt bewust gebruikgemaakt van kennis op het gebied van onze evolutionaire voorgeschiedenis, overerving via DNA en inzicht in biochemische processen.
In de epiloog komen een aantal afrondende onderwerpen aan bod die betrekking hebben op de voorgaande hoofdstukken en die enig perspectief bieden met betrekking tot de toepassing van de in dit boek verwoorde kennis.

Omdat de biologische factor in het leven van alledag een grote rol speelt, is inzicht in de biologische factor eveneens van belang voor het doorzien van normaal menselijke gedrag. Het boek De natuur van mensen is daarmee niet alleen basismateriaal voor de agogisch werker die meer wil weten over die biologische factoren, maar biedt mogelijk ook inzicht, hulp en ondersteuning voor ieder die meer zicht wil krijgen op menselijk gedrag, zeg maar: inzicht wil krijgen in zijn eigen leven. Wie weet, helpt het een wanhopige moeder die net op het punt staat een kordate Nanny in te zetten voor de opvoeding van haar verwilderde kroost.

Categories Media | Tags: | Posted on July 29, 2007

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Comments are closed.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856